🌸 ────── superity ──────🌸

BST Trả treo

Trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có 1 chiếc “mỏ hổn” của riêng mình. Nhưng chúng ta chỉ khác nhau cách thể hiện. Có người chọn nói ra để người đời đánh giá, có người chọn mang áo của Superity để thiên hạ đánh giá. Tén kìuuuu….

BST Để mai làm

Như tên gọi của BST, Superity hôm nay không có gì để trình bày, mai tụi tui nói cho nghe nha. Hề hề…

BST Deadline mất ngủ

Nỗi đau mang tên “Deadline” có lẽ ai cũng đã từng 1 lần trải qua. Chỉ khác là bạn chọn “dí deadline” hay “deadline dí bạn”. Khôm shao đou, nhấp vào link để mua hàng bạn nhé. Lớp du

tụi tui chiều khách cỡ này

Đọc này hay nè ní

  facebookblacksocialshopee

THÔNG TIN

Về Superity
Tin tức

LIÊN HỆ
messengerzALOgmail